กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเขาย้อย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โพสต์เมื่อ 4 พ.ย. 2561


กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเขาย้อย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี