ทีมแพทย์...
พญ.นิภาวรรณ ธาตุทอง
นายแพทย์ชำนาญการ


...
พญ.อรอินทุ์ จิรกาลวิศัลย์
นายแพทย์ปฏิบัติการ

...
พญ.จารวี เกียรติชูพิพัฒน์
นายแพทย์ปฏิบัติการ...
ทพญ.สิริดาว นิพันธ์วงศ์กร
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

...
ทพญ.ฐิติรัตน์ วัฒนดำรง
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ