ติอต่อ


โทรสาร 0-3256-1110

โทร 0-3256-1109 ช่องทางสอบถามและเสนอแนะความคิดเห็น เพิ่มเติม ภายในวันเวลาราชการ 08:00-16:00 น.

โทร 0-3256-2200 ต่อ 105 งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน หรือ ต่อ 112 งานผู้ป่วยใน ช่องทางสอบถามข้อมูล ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ 16:00-08:00 น.

โทร 0-3256-2200 ต่อ หมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อ

0 ประชาสัมพันธ์

105 งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

149 งานทันตกรรม

108 งานผู้ป่วยนอก

109 ห้องเภสัชกรรม

112, 157 งานผู้ป่วยใน

115 งานฝากครรภ์

137 งานประกัน

124 กลุ่มงานเวชปฎิบัติ

144 งานแพทย์แผนไทย