ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นอย่างสูง ได้มอบรถตู้ให้กับโรงพยาบาลเขาย้อย
โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2561


ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นอย่างสูง  ได้มอบรถตู้ให้กับโรงพยาบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี