KHAOYOI HOSPITAL

โรงพยาบาลคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมและสร้างเสริมคุณภาพชุมชนประกาศ

ขอเผยแพร่รายงานการประชุม การวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 26 พ.ค. 2561
ขอเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือเรื่อง ข้อเข่าเสื่อม 25 พ.ค. 2561
ขอเผยแพร่รายงานผลการร้องเรียน 3 เม.ย. 2561
คู่มือการลดข้อเข่าเสื่อมด้วยยาพอกสมุนไพร 30 มี.ค. 2561
ขอเผยแพร่ช่องทางกาติดต่อสื่อสาร โรงพยาบาลเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี 25 มี.ค. 2561
ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 24 มี.ค. 2561
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 19 มี.ค. 2561
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศซื้อจ้างโรงพยาบาลเขาย้อย 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง รถ พยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา และบันได หน้าอาคารกลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
ขออนุมัติเผยแพร่การดำเนินการโครงการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม 16 มี.ค. 2561

กิจกรรม

โรงพยาบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 10 ชุด ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2561 จาก สโมสรโรตารีเพชรบุรี และ สีลม RC Mito-Minami, D-2820 & D -2820 &D-2670
โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2561

โรงพยาบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 10 ชุด ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2561จาก สโมสร...

โรงพยาบาลเขาย้อย ขอเชิญชวนให้ผู้รับบริการและประชาชนทุกท่านช่วยกันลดโลกร้อนด้วยการงดใช้ถุงพลาสติก
โพสต์เมื่อ 14 ส.ค. 2561

โรงพยาบาลเขาย้อย ขอเชิญชวนให้ผู้รับบริการและประชาชนทุกท่านช่วยกันลดโลกร้อนด้วยการงดใช้ถุงพลาสติก

โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ถุงพลาสติกและโฟม โดยมีนายเทียนชัย เจริญศักดิ์ ปลัดอำเภอเขาย้อย เป็นประธานร่วมกับ พญ..อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ ผอ.รพ.เขาย้อย
โพสต์เมื่อ 14 ส.ค. 2561

วันที่ 25 กรกฏาคม. 2561 เวลา 9.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย โรงพยาบาลเขาย้อยได้จัดโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ถุงพลาสติกและโฟม โ...